Trusouri Botez

cutie trusou=50 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =70 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2211.1

cutie trusou=50 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =70 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2211.2

cutie trusou=50 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =70 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2211.3

cutie trusou=50 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =70 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2211

cutie trusou=50 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =70 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2208.1

cutie trusou=50 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =70 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2208.2

cutie trusou=50 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =70 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2208.3

cutie trusou=50 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =70 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2208

cutie trusou=50 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =80 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2204.2

cutie trusou=50 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =80 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2204

cutie trusou=50 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =80 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei,cruciulite botez=1,2 lei, crasma= 50 lei,cod #2205.2

cutie trusou=50 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =80 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei,cruciulite botez=1,2 lei, crasma= 50 lei,cod #2205.3

cutie trusou=50 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =80 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei,cruciulite botez=1,2 lei, crasma= 50 lei,cod #2205.4


cutie trusou=50 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =110 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2213.1

cutie trusou=50 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =110 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2213.2

cutie trusou=50 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =110 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2213.3

cutie trusou=50 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =110 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2213.4

cutie trusou=50 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =110 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2213.5

cutie trusou=50 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =110 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2213

cutie trusou=60 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2205

cutie trusou=60 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2209.3

cutie trusou=60 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2209.2


cutie trusou=60 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2209.3

cutie trusou=60 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2209.4

cutie trusou=60 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2209.5

cutie trusou=60 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2209.6

cutie trusou=60 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2209.7


cutie trusou=60 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2209.8

cutie trusou=60 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2209

cutie trusou=60 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2210.1

cutie trusou=60 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2210.2

cutie trusou=60 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2210.3

cutie trusou=60 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2210.4

cutie trusou=60 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2210.5

cutie trusou=60 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2210.6

cutie trusou=60 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2210

cutie trusou=80 lei, sticluta mir = 10 lei,lumanare botez =80 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2218.1

cutie trusou=80 lei, sticluta mir = 10 lei,lumanare botez =80 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2218.2

cutie trusou=80 lei, sticluta mir = 10 lei,lumanare botez =80 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2218.4

cutie trusou=80 lei, sticluta mir = 10 lei,lumanare botez =80 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2218

cutie trusou=80 lei, sticluta mir = 10 lei,lumanare botez =100 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, fasa= 20 lei,crasma= 50 lei,cod #2219.1

cutie trusou=80 lei, sticluta mir = 10 lei,lumanare botez =100 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, fasa= 20 lei,crasma= 50 lei,cod #2219.2

cutie trusou=80 lei, sticluta mir = 10 lei,lumanare botez =100 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, fasa= 20 lei,crasma= 50 lei,cod #2219.3

cutie trusou=80 lei, sticluta mir = 10 lei,lumanare botez =100 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, fasa= 20 lei,crasma= 50 lei,cod #2219

cutie trusou=80 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2214.1

cutie trusou=80 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2214.2

cutie trusou=80 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2214.3

cutie trusou=80 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2214.5

cutie trusou=80 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2214.6

cutie trusou=80 lei, sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =90 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2214

cutie trusou=150 lei, sticluta mir = 30 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =110 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2212.1

cutie trusou=150 lei, sticluta mir = 30 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =110 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2212.2

cutie trusou=150 lei, sticluta mir = 30 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =110 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2212.3

cutie trusou=150 lei, sticluta mir = 30 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =110 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2212.4

cutie trusou=150 lei, sticluta mir = 30 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =110 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2212.5

cutie trusou=150 lei, sticluta mir = 30 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =110 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2212.6

cutie trusou=150 lei, sticluta mir = 30 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =110 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2212

sticluta mir = 10 lei,Cutie trusou=50 lei, prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei, fasa =20 lei, cutiuta prima suvita = 15 lei,cod #2217.1

sticluta mir = 10 lei,Cutie trusou=50 lei, prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei, fasa =20 lei, cutiuta prima suvita = 15 lei,cod #2217.2

sticluta mir = 10 lei,Cutie trusou=50 lei, prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei, fasa =20 lei, cutiuta prima suvita = 15 lei,cod #2217.3

sticluta mir = 10 lei,Cutie trusou=50 lei, prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei, fasa =20 lei, cutiuta prima suvita = 15 lei,cod #2217.4

sticluta mir = 10 lei,Cutie trusou=50 lei, prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei, fasa =20 lei, cutiuta prima suvita = 15 lei,cod #2217.5

sticluta mir = 10 lei,Cutie trusou=50 lei, prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei, fasa =20 lei, cutiuta prima suvita = 15 lei,cod #2217

sticluta mir = 10 lei,Cutie trusou=50 lei, prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei, fasa =20 lei, saculet prima suvita = 15 lei,cod #2216.1

sticluta mir = 10 lei,Cutie trusou=50 lei, prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei, fasa =20 lei, saculet prima suvita = 15 lei,cod #2216

sticluta mir = 10 lei,lumanare botez =90 lei, prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei, fasa =20 lei,cod #2215.1


sticluta mir = 10 lei,lumanare botez =90 lei, prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei, fasa =20 lei,cod #2215Trusou botez personalizare fara produse = 40 lei cod #1840


prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei, fasa =20 lei,cod #2218.5

prosop bebe = 50  lei,fasa =20 lei, crasma= 50 lei,cod #2219

prosop bebe= 50 lei,cod #2219.4


sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =80 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,cod #2204.3

sticluta mir = 10 lei,saculet prima suvita =15 lei,lumanare botez =80 lei, prososp si sapun preot = 40 lei,prosop bebe = 50  lei, crasma= 50 lei,cod #2204

sticluta mir=10 lei, fasa =20 lei lumanare botez = 80 lei cod #2207.1

sticluta mir=10 lei, fasa =20 lei lumanare botez = 80 lei cod #2207


fasa =25 lei cod #2202.2


cutie trusou=50 lei, lumanare botez = 60 lei, cod #2208

cutie trusou=70 lei, lumanare botez = 130 lei cod #2207

cutie trusou=100 lei,lumanare botez =90 lei, cod #2221.1

cutie trusou=100 lei,lumanare botez =90 lei, cod #2221.2

cutie trusou=100 lei,lumanare botez =90 lei, cod #2221

cutie trusou= 70 lei lumanare botez =90 lei cod #2200.1

cutie trusou= 70 lei lumanare botez =90 lei cod #2200

cutie trusou=50 lei,prosop bebe =50 lei,fasa=20 lei,cod #2223


cutie trusou=60 lei, cod #2205.1

cutie trusou=70 lei, cod #2206.1

cutie trusou=70 lei, cod #2206

cutie trusou=70 lei, cod #2207.1

cutie trusou=80 lei,cod #2214.4


crasma=60 lei, cod #2222.2

crasma=60 lei,
prosop bebe =60 lei,
fasa=20 lei,
saculet suvita =15 lei, cod #2222.1

crasma=60 lei,
prosop bebe =60 lei,
fasa=20 lei,
saculet suvita =15 lei, cod #2222.2

crasma=60 lei,
prosop bebe =60 lei,
fasa=20 lei,
saculet suvita =15 lei, cod #2222

crasma= 50 lei 
sticluta botez =10 lei  
prosop mare =50 lei 
fasa =20 lei cod #2203

crasma= 50 lei, cod #2215.2

crasma= 50 lei, cod #2216.2

crasma= 50 lei,cod #2204

crasma= 50 lei,cod #2205.1

crasma= 50 lei,cod #2214.7

crasma= 50 lei,cod #2225

crasma= 60 lei, cod #2202.1

crasma= 60 lei, fasa =25 lei cod #2202

crasma= 60 lei, 
fasa =25 lei,
inchiriere husa =50 lei, 
lumanari 
botez gheme =140 lei  cod #2202.3


Lumanare botez= 100 lei.
Cutie trusou =180 lei. COD #2047
Dimensiuni cutie 30cm x 50 cm x 25cm
Se poate confectiona pe diferite culori.
Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail la adresa saraflowerdesign@yahoo.ro sau la nr. de tel 0766.295.972 (Orange)